Covid 19

Förutom att följa Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer vidtar vi ytterligare säkerhetsåtgärder: 


Här är matsalen dukad för 4+4+2 personer

Det brukar inte vara någon trängsel i matsalen, men nu har vi dessutom reducerat antalet bord från fem till tre. 
Detta medger extra stort avstånd mellan gästerna.
Vid behov möblerar vi efter önskemål, t ex långbord för sällskap.
Dock gäller för närvarande max 8 personer per bord.
Dessutom har vi från och med år 2020 praktiserat ”distansservering”. Gästerna får hämta sin mat och dryck på ett särskilt serveringsbord.

Vad gäller hotellrummen städar och vädrar vi grundligt vid gästbyte.